Publicita

  • Kick off meeting - Kick off meeting projektu MOST proběhl 30. 10 .2017 Účastníci byli seznámeni se strukturou projektu, klíčovými aktivitami, přípravou podkladů pro monitorovací zprávy, přístupem a způsobem ukládání dat na OneDrive, vykazováním pracovních cest a dovolené.