O projektu

Registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
Název projektu Moderní a otevřené studium techniky
Zkrácený název MOST
Realizace 1. 9. 2017 – 31. 12. 2022
Řešitel Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

 

Cílová skupina

  • akademičtí i neakademičtí pracovníci fakulty
  • studenti v rámci výjezdů do zahraničí

Cíle projektu

  • zvýšit kvalifikace, pedagogické a další kompetence pracovníků VUT v Brně za účelem zkvalitnění výuky a posílení její relevance na trhu práce
  • inovovat a vytvářet studijní programy napříč fakultami VUT v Brně
  • rozvoj mezinárodního rozměru studia na VUT v Brně prostřednictvím zavedení nových joint/double degree programů, posílení mobility studentů a akcentováním angličtiny v rámci studia
  • rozvoj nástrojů pro prevenci studijní neúspěšnosti studentů