Kurzy A2 (pro zaměstnance)

Angličtina pro oblast technologie vody a stavebních materiálů - dlouhodobé soustavné vzdělávání pracovníků (Ústav chemie)

Kód:A2_AJ_05 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v angličtině na úrovni vyšší střední pokročilosti. Důraz bude kladen na konverzaci v angličtině, porozumění mluvenému slovu a na rozvoj schopností obratně komunikovat se zahraničními studenty a kolegy na pracovišti v dané odborné oblasti M a V.
Ve 2. části bude kurz zaměřen na porozumění textům, správné použití vhodné slovní zásoby, přípravu před vystoupením a prezentací odborných témat a zapojení se do diskuse v angličtině.
3. část bude věnována rozvoji spolupráce se zahraničím, emailové komunikaci se zahraničními studenty a na orientaci a vedení výuky na zahraničním pracovišti
4. část bude zaměřena na podporu psaní odborných článků a podporu publikační činnosti vztahující se k dané oblasti vzdělávání a odborné specializaci účastníků kurzu

Délka kurzu: 80 hodin
dlouhodobá soustavná výuka až 4 semestry, vždy po 20 hodinách
Předpokládaný začátek kurzu: 16. 2. 2018
Předpokládaný čas: pátek, 11:00 – 13:00
(+ konzultace)
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová, Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.
Obsazeno 

Komunikační dovednosti v AJ pro technické pracovníky 2

Kód:A2_AJ_15 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem tohoto kurzu je zlepšit jazykové dovednosti na úrovni středně pokročilých. Všechny jazykové dovednosti budou rozvíjeny, důraz bude kladen převážně na mluvený projev. Absolvent kurzu by měl být schopen v anglickém jazyce popsat různé postupy a procesy a měl by se bez problémů zorientovat v každodenních situacích. Součásti kurzu jsou aktivity ve dvojicích nebo menší skupině s cílem co nejvíce rozvíjet mluvený projev.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace
Předpokládaný začátek kurzu: 14. 2. 2019
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez
Obsazeno 

Profesní angličtina pro oblast vodního hospodářství 2

Kód:A2_AJ_16 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 7. 2. 2019
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.
Obsazeno 

Angličtina pro pracovníky - výše středně pokročilí 3

Kód:A2_AJ_17 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Navazující kurz.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 22. 2. 2019
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová
Registrovat jako
Zaměstnanec FAST
 

Kurz obecné angličtiny pro zaměstnance – mírně pokročilí 3

Kód:A2_AJ_18 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni A2-B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 13. 2. 2019
Předpokládaný čas: středa, 14:00 – 16:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová
Registrovat jako
Zaměstnanec FAST