Kick off meeting

Kick off meeting projektu MOST proběhl 30. 10 .2017

Účastníci byli seznámeni se strukturou projektu, klíčovými aktivitami, přípravou podkladů pro monitorovací zprávy, přístupem a způsobem ukládání dat na OneDrive, vykazováním pracovních cest a dovolené.