Kurzy A5

Francouzský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST

Kód:A5_FJ_01 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Cílem kurzu je zdokonalení se v obecné francouzštině za účelem zvládnutí zahraničních výjezdů do frankofonních zemí. Základní orientace v odborném textu se zaměřením na vodní stavby a přehrady. Komunikační dovednosti na odborná témata.

Absolventi budou také umět stručně a srozumitelně prezentovat svůj obor a adekvátně reagovat na dotazy a budou schopni konverzovat se zahraničními kolegy o tématech každodenního života.

Délka kurzu: 26 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 17. 9. 2018
Předpokládaný čas: pondělí, 10:00 – 12:00
Místnost: Z248
Lektor: Mgr. Markéta Valečková
Registrovat jako
Zaměstnanec FAST
 

Španělský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST

Kód:A5_SJ_01 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Délka kurzu: 24 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 26. 9. 2019
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez
Registrovat jako
Zaměstnanec FAST
 

Španělský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST

Kód:A5_SJ_01 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Délka kurzu: 24 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 2. 10. 2019
Předpokládaný čas: středa, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez
Registrovat jako
Zaměstnanec FAST