Kurzy A5

Čínský jazyk pro studenty se zájmem o studium v Číně (pro začátečníky)

Kód:A5_ChJ_01 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Cílem kurzu je naučit studenty základní fráze a obraty v čínském jazyce, které můžou použít v Číně a na Tchaj-wanu v každodenním životě. Důraz bude kladen na výslovnost hlásek a slov, konverzaci, základy psaní znaků a na přepis čínštiny do latinky. Absolventi budou umět stručně představit sebe i kolegy, požádat o vizitku, telefonní číslo, objednat si jídlo, pití, orientovat se ve městě a na kampusu.

Délka kurzu: 52 hodin
26 až 52 hodin, 1-2 semestrální kurzy, eventuálně intenzivní kurz v létě
Předpokládaný začátek kurzu: 7. 2. 2018
Předpokládaný čas: středa, 18:00 – 19:40
Místnost: Z273
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý
Obsazeno  Obsazeno  Obsazeno  Obsazeno 

Čínský jazyk pro studenty se zájmem o studium v Číně (pro mírně pokročilé)

Kód:A5_ChJ_02 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Cílem kurzu je upevnit základy čínského jazyka a zaručit, že studenti budou schopni dorozumět se v běžných situacích, které je mohou potkat během života v Číně a na Tchaj-wanu. Důraz bude kladen na poslechy, krátké konverzace, čtení a psaní nejčastějších čínských znaků. Absolventi zvládnou reagovat a komunikovat čínsky v každodenních situacích.

Délka kurzu: 52 hodin
26 až 52 hodin, 1-2 semestrální kurzy, event. intenzivní kurz v létě
Předpokládaný začátek kurzu: 12. 2. 2018
Předpokládaný čas: pondělí, 18:00 – 19:40
Místnost: Z273
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý
Registrovat jako
Zaměstnanec FAST
  Registrovat jako
Student FAST
  Registrovat jako
Zaměstnanec VUT
  Registrovat jako
Student VUT
 

Čínský jazyk pro studenty se zájmem o studium v Číně (pro středně pokročilé)

Kód:A5_ChJ_03 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Cílem kurzu je vylepšit především schopnost komunikace v čínském jazyce, a to komunikace ústní, tak i písemné. Důraz bude kladen na delší improvizované konverzace, čtení a psaní textů v čínském jazyce. Absolventi zvládnou komunikovat písemně i ústně čínsky ve složitějších situacích.

Délka kurzu: 52 hodin
26 až 52 hodin, 1-2 semestrální kurzy, event. intenzivní kurz v létě
Předpokládaný začátek kurzu: 6. 2. 2018
Předpokládaný čas: úterý, 18:00 – 19:40
Místnost: Z273
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý
Registrovat jako
Zaměstnanec FAST
  Registrovat jako
Student FAST
  Registrovat jako
Zaměstnanec VUT
  Registrovat jako
Student VUT