Archiv kurzů A5

Čínský jazyk pro začátečníky 2 (pro studenty i zaměstnance VUT)

Kód:A5_CN_02 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Kurz navazující na kurz pro úplné začátečníky. Cílem kurzu je procvičit a upevnit základní znalosti čínštiny z přechozí výuky a přispět tím ke zvýšení mobility studentů a zaměstnanců VUT. Kromě nácviku krátkých dialogů se také začneme věnovat detailněji psaní čínských znaků. Absolventi kurzu by měli zvládnout přečíst a napsat alespoň sto čínských znaků a také zvládnout jednoduchou konverzaci o nakupování, koníčcích, počasí a zdraví...

Délka kurzu: 26 hodin
1x týdně 2h
Předpokládaný začátek kurzu: 18. 9. 2018
Předpokládaný čas: úterý, 16:00 – 17:40
Místnost: Z273
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Čínský jazyk pro mírně pokročilé (pro studenty i zaměstnance VUT)

Kód:A5_CN_03 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Kurz bude přizpůsoben schopnostem a přáním účastníků. Účastníci kurzu by měli být přibližně na úrovni HSK1-HSK2 a měli by mít již pevné základy čínštiny a ovládat psaní a čtení alespoň padesáti čínských znaků. Cílem kurzu je pomocí procvičovaní praktických dovedností v čínském jazyce (konverzace, poslech, čtení, psaní) zlepšit schopnosti komunikace. Cílem je také zvýšení mobility studentů a zaměstnanců VUT.

Délka kurzu: 26 hodin
1x týdně 2h
Předpokládaný začátek kurzu: 19. 9. 2018
Předpokládaný čas: středa, 16:00 – 17:40
Místnost: Z257
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Čínský jazyk pro středně pokročilé (pro studenty i zaměstnance VUT)

Kód:A5_CN_04 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Kurz bude přizpůsoben schopnostem a přáním účastníků. Účastníci kurzu by měli být přibližně na úrovni HSK2–HSK3 a měli by mít již pevné základy čínštiny a ovládat psaní a čtení alespoň dvou set čínských znaků. Cílem kurzu je pomocí procvičovaní praktických dovedností v čínském jazyce (konverzace, poslech, čtení, psaní) zlepšit schopnosti komunikace. Cílem je také zvýšení mobility studentů a zaměstnanců VUT.

Délka kurzu: 26 hodin
1x týdně 2h
Předpokládaný začátek kurzu: 18. 9. 2018
Předpokládaný čas: úterý, 18:00 – 19:40
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Francouzský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST

Kód:A5_FJ_01 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Cílem kurzu je zdokonalení se v obecné francouzštině za účelem zvládnutí zahraničních výjezdů do frankofonních zemí. Základní orientace v odborném textu se zaměřením na vodní stavby a přehrady. Komunikační dovednosti na odborná témata.

Délka kurzu: 104 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 12. 9. 2018
Předpokládaný čas: středa, 10:00 – 12:00
Místnost: Z248
Lektor: Mgr. Markéta Valečková

Francouzský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST 2

Kód:A5_FJ_02 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Cílem kurzu je zdokonalení se v obecné francouzštině za účelem zvládnutí zahraničních výjezdů do frankofonních zemí. Dále je to základní orientace v odborném textu se zaměřením na terminologii týkající se vodních staveb a přehrad a z toho plynoucí komunikační dovednosti na odborná témata. Absolventi kurzu budou umět stručně a srozumitelně prezentovat svůj obor, adekvátně reagovat na dotazy svých zahraničních kolegů.

Délka kurzu: 78 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 4. 1. 2021
Předpokládaný čas: úterý, 8:00 – 10:00
Místnost: Z248
Lektor: Mgr. Markéta Valečková

Francouzský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST 3

Kód:A5_FJ_03 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

kurz navazuje na předchozí kurz Francouzský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST 2

Délka kurzu: 26 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 21. 9. 2021
Předpokládaný čas: dosud neurčeno, 12:00 – 14:00
Místnost: dosud neurčeno
Lektor: Mgr. Markéta Valečková

Čínský jazyk pro studenty se zájmem o studium v Číně (pro začátečníky)

Kód:A5_ChJ_01 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Cílem kurzu je naučit studenty základní fráze a obraty v čínském jazyce, které můžou použít v Číně a na Tchaj-wanu v každodenním životě. Důraz bude kladen na výslovnost hlásek a slov, konverzaci, základy psaní znaků a na přepis čínštiny do latinky. Absolventi budou umět stručně představit sebe i kolegy, požádat o vizitku, telefonní číslo, objednat si jídlo, pití, orientovat se ve městě a na kampusu.

Délka kurzu: 52 hodin
26 až 52 hodin, 1-2 semestrální kurzy, eventuálně intenzivní kurz v létě
Předpokládaný začátek kurzu: 7. 2. 2018
Předpokládaný čas: středa, 18:00 – 19:40
Místnost: Z273
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Čínský jazyk pro studenty se zájmem o studium v Číně (pro mírně pokročilé)

Kód:A5_ChJ_02 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Cílem kurzu je upevnit základy čínského jazyka a zaručit, že studenti budou schopni dorozumět se v běžných situacích, které je mohou potkat během života v Číně a na Tchaj-wanu. Důraz bude kladen na poslechy, krátké konverzace, čtení a psaní nejčastějších čínských znaků. Absolventi zvládnou reagovat a komunikovat čínsky v každodenních situacích.

Délka kurzu: 52 hodin
26 až 52 hodin, 1-2 semestrální kurzy, event. intenzivní kurz v létě
Předpokládaný začátek kurzu: 12. 2. 2018
Předpokládaný čas: pondělí, 18:00 – 19:40
Místnost: Z273
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Čínský jazyk pro studenty se zájmem o studium v Číně (pro středně pokročilé)

Kód:A5_ChJ_03 Druh:Kurz A5 Učení:ZF SF ZV SV

Cílem kurzu je vylepšit především schopnost komunikace v čínském jazyce, a to komunikace ústní, tak i písemné. Důraz bude kladen na delší improvizované konverzace, čtení a psaní textů v čínském jazyce. Absolventi zvládnou komunikovat písemně i ústně čínsky ve složitějších situacích.

Délka kurzu: 52 hodin
26 až 52 hodin, 1-2 semestrální kurzy, event. intenzivní kurz v létě
Předpokládaný začátek kurzu: 6. 2. 2018
Předpokládaný čas: úterý, 18:00 – 19:40
Místnost: Z273
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Španělský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST

Kód:A5_SJ_01 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Délka kurzu: 72 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 26. 9. 2019
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Španělský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST

Kód:A5_SJ_01 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Délka kurzu: 72 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 2. 10. 2019
Předpokládaný čas: středa, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Španělský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST 2

Kód:A5_SJ_02 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Délka kurzu: 72 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 1. 2. 2021
Předpokládaný čas: dosud neurčeno
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Španělský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST 3

Kód:A5_SJ_03 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

kurz navazuje na předchozí kurz Španělský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST 2

Délka kurzu: 26 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 8. 9. 2021
Předpokládaný čas: dosud neurčeno, 14:00 – 16:00
Místnost: dosud neurčeno
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Španělský jazyk pro zvýšení mobility zaměstnanců FAST 4

Kód:A5_SJ_04 Druh:Kurz A5 Učení:ZF

Délka kurzu: 26 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 16. 2. 2022
Předpokládaný čas: dosud neurčeno
Místnost: dosud neurčeno
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez