Archiv kurzů A2

Anglický jazyk pro oblast stavebního zkušebnictví

Kód:A2_AJ_01 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné i odborné angličtiny v oblastech stavebního zkušebnictví, konstrukcí a dopravních staveb. Důraz bude kladen na konverzaci, porozumění textům i mluvenému slovu a správné použití slovní zásoby. Absolventi budou umět stručně a srozumitelně prezentovat svůj obor a adekvátně reagovat na dotazy. Budou schopni se domluvit se zahraničními kolegy svého oboru.

Délka kurzu: 40 hodin
v začátku kurzu 2h 1x týdně, pak se lze domluvit i na intenzivní podobě např. formou půldenního semináře
Předpokládaný začátek kurzu: 16. 1. 2018
Předpokládaný čas: úterý, 10:00 – 12:00
Místnost: E222
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Psaní a prezentace odborných témat v angličtině pro oblast stavebního zkušebnictví, konstrukcí a dopravních staveb

Kód:A2_AJ_02 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 40 hodin
v začátku kurzu 2h 1x týdně, pak se lze domluvit i na intenzivní podobě např. formou půldenního semináře
Předpokládaný začátek kurzu: 16. 1. 2018
Předpokládaný čas: úterý, 10:00 – 11:30
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro IT pracovníky

Kód:A2_AJ_03 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem tohoto kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné angličtiny a odborné angličtiny v oblasti IT. Všechny dovednosti budou rozvíjeny se zaměřením na mluvený projev a schopnost psaní (zejména e-mailové korespondence). Absolvent kurzu by měl být schopen v anglickém jazyce popsat různé postupy, procesy, závady atd. týkající se oblasti IT. Měl by umět napsat e-mail v anglickém jazyce, kde dokáže přesně a srozumitelně užít výše zmíněné nově nabyté dovednosti a slovní zásobu. Měl by umět vést přiměřenou konverzaci či diskuzi v obecné i odborné angličtině se zaměřením na oblast IT. Měl by umět srozumitelným a jasným způsobem prezentovat danou IT problematiku a umět zareagovat na případné dotazy od posluchačů.

Délka kurzu: 40 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 15. 2. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 15:00 – 16:30
Místnost: dosud neurčeno
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Angličtina pro pracovníky - výše středně pokročilí

Kód:A2_AJ_04 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné angličtiny na úrovni vyšší střední pokročilosti. Důraz bude kladen na konverzaci, porozumění textům i mluvenému slovu a správné použití slovní zásoby. Absolventi z řad pracovníků fakulty budou umět pohotově reagovat na nejrůznější situace na pracovišti, vést plynulý rozhovor se zahraničními studenty a porozumět hlavním myšlenkám odborných textů.

Délka kurzu: 30 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 9. 2. 2018
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 10:30
(+ konzultace)
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Angličtina pro oblast technologie vody a stavebních materiálů - dlouhodobé soustavné vzdělávání pracovníků (Ústav chemie)

Kód:A2_AJ_05 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v angličtině na úrovni vyšší střední pokročilosti. Důraz bude kladen na konverzaci v angličtině, porozumění mluvenému slovu a na rozvoj schopností obratně komunikovat se zahraničními studenty a kolegy na pracovišti v dané odborné oblasti M a V.
Ve 2. části bude kurz zaměřen na porozumění textům, správné použití vhodné slovní zásoby, přípravu před vystoupením a prezentací odborných témat a zapojení se do diskuse v angličtině.
3. část bude věnována rozvoji spolupráce se zahraničím, emailové komunikaci se zahraničními studenty a na orientaci a vedení výuky na zahraničním pracovišti
4. část bude zaměřena na podporu psaní odborných článků a podporu publikační činnosti vztahující se k dané oblasti vzdělávání a odborné specializaci účastníků kurzu

Délka kurzu: 80 hodin
dlouhodobá soustavná výuka až 4 semestry, vždy po 20 hodinách
Předpokládaný začátek kurzu: 16. 2. 2018
Předpokládaný čas: pátek, 11:00 – 13:00
(+ konzultace)
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová, Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Psaní a prezentace odborných témat v angličtině pro oblast vodního hospodářství

Kód:A2_AJ_06 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 40 hodin
v začátku kurzu 2h 1x týdně, pak se lze domluvit i na intenzivní podobě např. formou půldenního semináře
Předpokládaný začátek kurzu: 11. 1. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 9:00 – 10:30
Místnost: Z248
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro pracovníky - mírně pokročilí

Kód:A2_AJ_08 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné angličtiny na úrovni A2-B1 podle CEFR. Důraz bude kladen na konverzaci, porozumění psaným i poslechovým textům a správné použití slovní zásoby. Absolventi z řad pracovníků fakulty se budou schopni domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Délka kurzu: 30 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 7. 2. 2018
Předpokládaný čas: středa, 13:30 – 15:00
(+ konzultace)
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Anglický jazyk pro konstrukce a dopravní stavby

Kód:A2_AJ_09 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné i odborné angličtiny v oblastech stavebního zkušebnictví, materiálů a mechaniky. Důraz bude kladen na procvičení konverzace, porozumění textům a mluvenému slovu, a také správné použití akademické a odborné slovní zásoby. Absolventi budou umět srozumitelně konverzovat o svém oboru a adekvátně reagovat na dotazy. Budou schopni se domluvit se zahraničními kolegy a studenty svého oboru.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 21. 9. 2018
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: E222
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Profesní angličtina pro oblast stavebního zkušebnictví

Kód:A2_AJ_10 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 20. 9. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 10:00 – 12:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Komunikační dovednosti v AJ pro technické pracovníky

Kód:A2_AJ_11 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem tohoto kurzu je zlepšit jazykové dovednosti na úrovni středně pokročilých. Všechny jazykové dovednosti budou rozvíjeny, důraz bude kladen převážně na mluvený projev. Absolvent kurzu by měl být schopen v anglickém jazyce popsat různé postupy a procesy a měl by se bez problémů zorientovat v každodenních situacích. Součásti kurzu jsou aktivity ve dvojicích nebo menší skupině s cílem co nejvíce rozvíjet mluvený projev.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace
Předpokládaný začátek kurzu: 20. 9. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Angličtina pro pracovníky - výše středně pokročilí 2

Kód:A2_AJ_12 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Navazující kurz.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 21. 9. 2018
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Profesní angličtina pro oblast vodního hospodářství

Kód:A2_AJ_13 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 20. 9. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Kurz obecné angličtiny pro zaměstnance – mírně pokročilí 2

Kód:A2_AJ_14 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni A2-B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 19. 9. 2018
Předpokládaný čas: středa, 12:00 – 14:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Komunikační dovednosti v AJ pro technické pracovníky 2

Kód:A2_AJ_15 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem tohoto kurzu je zlepšit jazykové dovednosti na úrovni středně pokročilých. Všechny jazykové dovednosti budou rozvíjeny, důraz bude kladen převážně na mluvený projev. Absolvent kurzu by měl být schopen v anglickém jazyce popsat různé postupy a procesy a měl by se bez problémů zorientovat v každodenních situacích. Součásti kurzu jsou aktivity ve dvojicích nebo menší skupině s cílem co nejvíce rozvíjet mluvený projev.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace
Předpokládaný začátek kurzu: 14. 2. 2019
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Profesní angličtina pro oblast vodního hospodářství 2

Kód:A2_AJ_16 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 7. 2. 2019
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro pracovníky - výše středně pokročilí 3

Kód:A2_AJ_17 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Navazující kurz.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 22. 2. 2019
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Kurz obecné angličtiny pro zaměstnance – mírně pokročilí 3

Kód:A2_AJ_18 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni A2-B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 13. 2. 2019
Předpokládaný čas: středa, 14:00 – 16:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Kurz angličtiny pro středně pokročilé

Kód:A2_AJ_19 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5
Předpokládaný začátek kurzu: 25. 9. 2019
Předpokládaný čas: středa, 12:00 – 14:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Angličtina pro pracovníky - Advanced

Kód:A2_AJ_20 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Navazující kurz.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 27. 9. 2019
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Profesní angličtina pro oblast vodního hospodářství 3

Kód:A2_AJ_21 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti prezentovat a diskutovat o odborných tématech v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce v univerzitním prostředí.

Délka kurzu: 16 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 2. 10. 2019
Předpokládaný čas: středa, 14:00 – 16:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Profesní angličtina pro oblast vodního hospodářství 4

Kód:A2_AJ_22 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti prezentovat a diskutovat o odborných tématech v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce v univerzitním prostředí.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 6. 2. 2020
Předpokládaný čas: čtvrtek, 15:00 – 17:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství

Kód:A2_AJ_23 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti prezentovat a diskutovat o odborných tématech v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce v univerzitním prostředí.

Délka kurzu: 20 hodin
+5 konzultací
Předpokládaný začátek kurzu: 5. 2. 2020
Předpokládaný čas: středa, 10:00 – 12:00
Místnost: Z248
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství

Kód:A2_AJ_23 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti prezentovat a diskutovat o odborných tématech v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce v univerzitním prostředí.

Délka kurzu: 20 hodin
+5 konzultací
Předpokládaný začátek kurzu: 6. 2. 2020
Předpokládaný čas: čtvrtek, 10:00 – 12:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro pracovníky - Advanced 2

Kód:A2_AJ_24 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Navazující kurz.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 14. 2. 2020
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Angličtina pro pracovníky - Advanced 2

Kód:A2_AJ_24 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Navazující kurz.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 14. 2. 2020
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Kurz angličtiny pro středně pokročilé 2

Kód:A2_AJ_25 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5
Předpokládaný začátek kurzu: 5. 2. 2020
Předpokládaný čas: středa, 12:00 – 14:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Angličtina pro pracovníky - Advanced 1

Kód:A2_AJ_27 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

kurz navazuje na kurz Angličtina pro oblast technologie vody a stavebních materiálů

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 1. 10. 2020
Předpokládaný čas: pátek, 11:00 – 13:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Angličtina pro pracovníky - Advanced 3

Kód:A2_AJ_28 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

kurz navazuje na předchozí kurz Angličtina pro pracovníky - Advanced 2

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 1. 10. 2020
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 1:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství 2

Kód:A2_AJ_29 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na kurz "Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství", je určen pro akademické pracovníky, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti prezentovat a diskutovat o odborných tématech v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce v univerzitním prostředí.

Délka kurzu: 20 hodin
+5 konzultací
Předpokládaný začátek kurzu: 23. 9. 2020
Předpokládaný čas: středa, 10:00 – 12:00
Místnost: Z248
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství 2

Kód:A2_AJ_29 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na kurz "Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství", je určen pro akademické pracovníky, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti prezentovat a diskutovat o odborných tématech v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce v univerzitním prostředí.

Délka kurzu: 20 hodin
+5 konzultací
Předpokládaný začátek kurzu: 1. 10. 2020
Předpokládaný čas: čtvrtek, 10:00 – 12:00
v prvních 8 týdnech bude výuka probíhat v lichém týdnu v pondělí (10:00 - 12:00)
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Kurz angličtiny pro středně pokročilé 3

Kód:A2_AJ_30 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na "Kurz angličtiny pro středně pokročilé 2"

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5
Předpokládaný začátek kurzu: 22. 9. 2020
Předpokládaný čas: úterý, 13:00 – 15:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Angličtina pro odborné články ve stavebním zkušebnictví 2

Kód:A2_AJ_31 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na předchozí kurz "Angličtina pro odborné články ve stavebním zkušebnictví".

Opakování základní gramatiky na úrovni A2-B1, porozumění odborných článků z oboru stavebního zkušebnictví a konverzace o dané odborné problematice.

Délka kurzu: 25 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 29. 9. 2020
Předpokládaný čas: úterý, 10:00 – 12:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Angličtina pro odborné články ve stavebním zkušebnictví 2

Kód:A2_AJ_31 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na předchozí kurz "Angličtina pro odborné články ve stavebním zkušebnictví".

Opakování základní gramatiky na úrovni A2-B1, porozumění odborných článků z oboru stavebního zkušebnictví a konverzace o dané odborné problematice.

Délka kurzu: 25 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 13. 2. 2020
Předpokládaný čas: dosud neurčeno
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Dana Vévodová

Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství 3

Kód:A2_AJ_32 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na kurz "Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství 2". Je určen pro akademické pracovníky, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti prezentovat a diskutovat o odborných tématech v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce v univerzitním prostředí.

Délka kurzu: 20 hodin
+5 konzultací
Předpokládaný začátek kurzu: 10. 2. 2021
Předpokládaný čas: středa, 16:00 – 18:00
Místnost: Z248
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro pracovníky - Advanced 2

Kód:A2_AJ_33 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

kurz navazuje na kurz Angličtina pro pracovníky - Advanced 1

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 17. 2. 2021
Předpokládaný čas: středa
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Angličtina pro pracovníky - Advanced 4

Kód:A2_AJ_34 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

kurz navazuje na předchozí kurz Angličtina pro pracovníky - Advanced 3

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 19. 2. 2021
Předpokládaný čas: pátek
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Kurz angličtiny pro středně pokročilé 4

Kód:A2_AJ_35 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na "Kurz angličtiny pro středně pokročilé 3".
Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5
Předpokládaný začátek kurzu: 18. 2. 2021
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Angličtina pro odborné články ve stavebním zkušebnictví 3

Kód:A2_AJ_36 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na předchozí kurz "Angličtina pro odborné články ve stavebním zkušebnictví 2".
Opakování základní gramatiky na úrovni B1, porozumění odborným článkům z oboru stavebního zkušebnictví a konverzace o dané odborné problematice.

Délka kurzu: 25 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 11. 2. 2021
Předpokládaný čas: čtvrtek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství 4

Kód:A2_AJ_37 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Délka kurzu: 25 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 29. 9. 2021
Předpokládaný čas: středa, 12:00 – 14:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro pracovníky - Advanced 3

Kód:A2_AJ_38 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je zaměřený na odbornou slovní zásobu ve stavebnictví a psaní vědeckých článků.

Délka kurzu: 26 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 4. 10. 2021
Předpokládaný čas: dosud neurčeno, 10:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Angličtina pro pracovníky - Advanced 5

Kód:A2_AJ_39 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je zaměřený na odbornou slovní zásobu ve stavebnictví a psaní vědeckých článků.

Délka kurzu: 26 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 1. 10. 2021
Předpokládaný čas: dosud neurčeno, 9:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Kurz angličtiny pro středně pokročilé 5

Kód:A2_AJ_40 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na "Kurz angličtiny pro středně pokročilé 4". Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5 hodin konzultací
Předpokládaný začátek kurzu: 21. 9. 2021
Předpokládaný čas: úterý, 14:00 – 16:00
Místnost: Z257
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Angličtina pro odborné články ve stavebním zkušebnictví 4

Kód:A2_AJ_41 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz navazuje na předchozí kurz "Angličtina pro odborné články ve stavebním zkušebnictví 3". Opakování základní gramatiky na úrovni B1, porozumění odborným článkům z oboru stavebního zkušebnictví a konverzace o dané odborné problematice.

Délka kurzu: 20 hodin
+5 hodin konzultace
Předpokládaný začátek kurzu: 23. 9. 2021
Předpokládaný čas: čtvrtek, 10:00 – 12:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Profesní angličtina pro oblast pozemního stavitelství 5

Kód:A2_AJ_42 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Délka kurzu: 25 hodin
+5 hodin konzultace
Předpokládaný začátek kurzu: 14. 2. 2022
Předpokládaný čas: pondělí, 10:00 – 12:00
Místnost: D317
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.