Archiv kurzů A2

Anglický jazyk pro oblast stavebního zkušebnictví

Kód:A2_AJ_01 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné i odborné angličtiny v oblastech stavebního zkušebnictví, konstrukcí a dopravních staveb. Důraz bude kladen na konverzaci, porozumění textům i mluvenému slovu a správné použití slovní zásoby. Absolventi budou umět stručně a srozumitelně prezentovat svůj obor a adekvátně reagovat na dotazy. Budou schopni se domluvit se zahraničními kolegy svého oboru.

Délka kurzu: 40 hodin
v začátku kurzu 2h 1x týdně, pak se lze domluvit i na intenzivní podobě např. formou půldenního semináře
Předpokládaný začátek kurzu: 16. 1. 2018
Předpokládaný čas: úterý, 10:00 – 12:00
Místnost: E222
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Psaní a prezentace odborných témat v angličtině pro oblast stavebního zkušebnictví, konstrukcí a dopravních staveb

Kód:A2_AJ_02 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 40 hodin
v začátku kurzu 2h 1x týdně, pak se lze domluvit i na intenzivní podobě např. formou půldenního semináře
Předpokládaný začátek kurzu: 16. 1. 2018
Předpokládaný čas: úterý, 10:00 – 11:30
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro IT pracovníky

Kód:A2_AJ_03 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem tohoto kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné angličtiny a odborné angličtiny v oblasti IT. Všechny dovednosti budou rozvíjeny se zaměřením na mluvený projev a schopnost psaní (zejména e-mailové korespondence). Absolvent kurzu by měl být schopen v anglickém jazyce popsat různé postupy, procesy, závady atd. týkající se oblasti IT. Měl by umět napsat e-mail v anglickém jazyce, kde dokáže přesně a srozumitelně užít výše zmíněné nově nabyté dovednosti a slovní zásobu. Měl by umět vést přiměřenou konverzaci či diskuzi v obecné i odborné angličtině se zaměřením na oblast IT. Měl by umět srozumitelným a jasným způsobem prezentovat danou IT problematiku a umět zareagovat na případné dotazy od posluchačů.

Délka kurzu: 40 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 15. 2. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 15:00 – 16:30
Místnost: dosud neurčeno
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Angličtina pro pracovníky - výše středně pokročilí

Kód:A2_AJ_04 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné angličtiny na úrovni vyšší střední pokročilosti. Důraz bude kladen na konverzaci, porozumění textům i mluvenému slovu a správné použití slovní zásoby. Absolventi z řad pracovníků fakulty budou umět pohotově reagovat na nejrůznější situace na pracovišti, vést plynulý rozhovor se zahraničními studenty a porozumět hlavním myšlenkám odborných textů.

Délka kurzu: 30 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 9. 2. 2018
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 10:30
(+ konzultace)
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Psaní a prezentace odborných témat v angličtině pro oblast vodního hospodářství

Kód:A2_AJ_06 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 40 hodin
v začátku kurzu 2h 1x týdně, pak se lze domluvit i na intenzivní podobě např. formou půldenního semináře
Předpokládaný začátek kurzu: 11. 1. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 9:00 – 10:30
Místnost: Z248
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro pracovníky - mírně pokročilí

Kód:A2_AJ_08 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné angličtiny na úrovni A2-B1 podle CEFR. Důraz bude kladen na konverzaci, porozumění psaným i poslechovým textům a správné použití slovní zásoby. Absolventi z řad pracovníků fakulty se budou schopni domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Délka kurzu: 30 hodin
Předpokládaný začátek kurzu: 7. 2. 2018
Předpokládaný čas: středa, 13:30 – 15:00
(+ konzultace)
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Anglický jazyk pro konstrukce a dopravní stavby

Kód:A2_AJ_09 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti v rovině obecné i odborné angličtiny v oblastech stavebního zkušebnictví, materiálů a mechaniky. Důraz bude kladen na procvičení konverzace, porozumění textům a mluvenému slovu, a také správné použití akademické a odborné slovní zásoby. Absolventi budou umět srozumitelně konverzovat o svém oboru a adekvátně reagovat na dotazy. Budou schopni se domluvit se zahraničními kolegy a studenty svého oboru.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 21. 9. 2018
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: E222
Lektor: Mgr. Marian Nevrlý

Profesní angličtina pro oblast stavebního zkušebnictví

Kód:A2_AJ_10 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 20. 9. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 10:00 – 12:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Komunikační dovednosti v AJ pro technické pracovníky

Kód:A2_AJ_11 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem tohoto kurzu je zlepšit jazykové dovednosti na úrovni středně pokročilých. Všechny jazykové dovednosti budou rozvíjeny, důraz bude kladen převážně na mluvený projev. Absolvent kurzu by měl být schopen v anglickém jazyce popsat různé postupy a procesy a měl by se bez problémů zorientovat v každodenních situacích. Součásti kurzu jsou aktivity ve dvojicích nebo menší skupině s cílem co nejvíce rozvíjet mluvený projev.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace
Předpokládaný začátek kurzu: 20. 9. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Angličtina pro pracovníky - výše středně pokročilí 2

Kód:A2_AJ_12 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Navazující kurz.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 21. 9. 2018
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Profesní angličtina pro oblast vodního hospodářství

Kód:A2_AJ_13 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 20. 9. 2018
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Kurz obecné angličtiny pro zaměstnance – mírně pokročilí 2

Kód:A2_AJ_14 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni A2-B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 19. 9. 2018
Předpokládaný čas: středa, 12:00 – 14:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Komunikační dovednosti v AJ pro technické pracovníky 2

Kód:A2_AJ_15 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem tohoto kurzu je zlepšit jazykové dovednosti na úrovni středně pokročilých. Všechny jazykové dovednosti budou rozvíjeny, důraz bude kladen převážně na mluvený projev. Absolvent kurzu by měl být schopen v anglickém jazyce popsat různé postupy a procesy a měl by se bez problémů zorientovat v každodenních situacích. Součásti kurzu jsou aktivity ve dvojicích nebo menší skupině s cílem co nejvíce rozvíjet mluvený projev.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace
Předpokládaný začátek kurzu: 14. 2. 2019
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z147
Lektor: Mgr. Daniel Rodriguez

Profesní angličtina pro oblast vodního hospodářství 2

Kód:A2_AJ_16 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří si chtějí upevnit své schopnosti psát a prezentovat odborná témata v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce, např. při návštěvě zahraničního hosta, během zahraniční mobility apod.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 7. 2. 2019
Předpokládaný čas: čtvrtek, 14:00 – 16:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.

Angličtina pro pracovníky - výše středně pokročilí 3

Kód:A2_AJ_17 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Navazující kurz.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 22. 2. 2019
Předpokládaný čas: pátek, 9:00 – 11:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Veronika Rodriguezová

Kurz obecné angličtiny pro zaměstnance – mírně pokročilí 3

Kód:A2_AJ_18 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni A2-B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 13. 2. 2019
Předpokládaný čas: středa, 14:00 – 16:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Kurz angličtiny pro středně pokročilé

Kód:A2_AJ_19 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Cílem kurzu je rozvíjení jazykových dovedností zaměstnanců fakulty v rovině obecné angličtiny na úrovni B1 podle CEFR a zdokonalování jejich jazykové úrovně tak, aby byli schopni se domluvit se zahraničními studenty a kolegy svého oboru.

Kurz bude veden zejména komunikativní metodou, s důrazem na konverzaci, aktivní zapojení účastníků kurzu, rozšíření jejich slovní zásoby, která je využitelná v reálných situacích. Výuka bude doplněna o různé psané a poslechové texty, prezentace důležitých gramatických jevů, různorodé doplňující aktivity, to vše s použitím moderních technologií.

Délka kurzu: 20 hodin
+ 5
Předpokládaný začátek kurzu: 25. 9. 2019
Předpokládaný čas: středa, 12:00 – 14:00
Místnost: Z270
Lektor: Mgr. Lucie Strnadová

Profesní angličtina pro oblast vodního hospodářství 3

Kód:A2_AJ_21 Druh:Kurz A2 Učení:ZF

Kurz je určen pro akademické pracovníky, kteří chtějí dále rozvíjet své schopnosti prezentovat a diskutovat o odborných tématech v angličtině pro potřeby výuky a mezinárodní spolupráce v univerzitním prostředí.

Délka kurzu: 16 hodin
+5h individuální konzultace / skupinová konverzace
Předpokládaný začátek kurzu: 2. 10. 2019
Předpokládaný čas: středa, 14:00 – 16:00
Místnost: Z263
Lektor: Mgr. Jolana Tluková, Ph.D.